top of page

STUDIEDOMEINEN

DERDE GRAAD

In de derde graad bestaan alle richtingen, behalve humane wetenschappen uit twee hoofddomeinen. Er wordt naast de algemene basis gekozen voor een pakket vakken dat voorbereidt op een verdere studie in het hoger onderwijs. Het gaat hier niet langer zoals in de tweede graad om het verder inoefenen van de basis maar om een inhoudelijke uitbreiding en verdieping en om het bereiken van meer doelstellingen.

ECONOMIE

Je kiest voor dit domein als je een grondige studie van het economische denken wil aanvatten en bereid bent je te verdiepen in het wiskundige en analytische denken dat hiervoor nodig is. Je bent geboeid door economische thema’s en wil onze samenleving kritisch analyseren en de actualiteit van nabij volgen.

ECONOMIE- MODERNE TALEN

Economie-Moderne Talen.png

ECONOMIE- WISKUNDE

Eco-Wis3.png
3 Economie

HUMANE WETENSCHAPPEN

Je kiest voor dit domein als je een grote maatschappelijke interesse hebt en de actualiteit volgt en je daarom wilt verdiepen in het analyseren en verklaren van de dingen die in ons leven en onze samenleving gebeuren. Je bent bereid je denken te laten vormen, grondige tekststudie aan te vatten en een brede kijk te ontwikkelen. Opmerking: Je kan kiezen voor drie of vier uur wiskunde. Bij de keuze voor drie uur, krijg je een optie-uur.

Humane Wetenschappen 3.png
3 Humane Wetenschappen

LATIJN

Je kiest hiervoor als je een interesse voor de klassieke talen en je verder wil verdiepen in de bronnen en basis van onze cultuur. Je bent bereid tot grondige studie van teksten en woordenschat en je wil ook je denken in het algemeen verbreden.

Latijn-Moderne Talen.png

LATIJN-

MODERNE
TALEN

LATIJN-
WISKUNDE
(6U)

Latijn-Wiskunde 6u 3.png

LATIJN-
WISKUNDE
(8U)

Latijn-Wiskunde 8u 3.png

GRIEKS-
LATIJN

Grieks-Latijn 3.png

LATIJN-
WETENSCHAPPEN

Latijn-Wetenschappen 3.png
3 Latijn

MODERNE TALEN

Je kiest voor dit domein als je een interesse hebt voor talen en taalstudie. Je houdt van taal en cultuur, lezen, schrijven, spreken, en bent bereid je passieve en actieve taalvaardigheid uit te breiden.

ECONOMIE
-
MODERNE
TALEN

Economie-Moderne Talen.png

LATIJN -
MODERNE
TALEN

Latijn-Moderne Talen.png
3 Moderne talen
3 Wetenschappen

WETENSCHAPPEN

Je kiest voor dit domein als je je wil verdiepen in de wetenschappelijke kijk op onze wereld. Je bent bereid het analytische en wiskundige denken dat hiervoor nodig is onder de knie te krijgen en je te verdiepen in alle mogelijke wetenschappelijke vraagstellingen.

WETENSCHAPPEN - LATIJN

Latijn-Wetenschappen 3.png

WETENSCHAPPEN- WISKUNDE
(6U)

wewi.png

WETENSCHAPPEN- WISKUNDE
(8U)

wewi8v2.png

MUSART

Musart biedt je de kans om onder leiding van inspirerende musici (leerkrachten) je ‘eigen artistieke stem’ te ontwikkelen - dat is uiteindelijk wat jou ook als artiest uniek en bijzonder maakt. Elke leerling wordt als artiest benaderd en voortdurend gestimuleerd. Onze lessen bieden jou de nodige uitdagingen en mogelijkheden om constant te evolueren als artiest - steeds in een positieve sfeer waarbij appreciatie, stimulans en coaching centraal staan om het beste in jou naar boven te halen, week na week.

KLASSSIEK

JAZZ

POP

Muziek 3.png

TOEGEPASTE BEELDENDE KUNST

TBK 3.png

vorming

3 Muziek
3 TBK
bottom of page