top of page

Leven

Klavertje 4

In onze school mag je fouten maken.

We willen wel dat je dit toegeeft én dat je er iets uit leert. Hiervoor gebruiken we het klavertje 4.

Klavertje 4

niet ernstig, niet frequent
Als je éénmalig een boek vergeet, krijg je krediet, d.w.z. er komt geen gevolg aan. 

niet ernstig, frequent
Als je vaker een boek vergeet, zal je hulp krijgen via studiebegeleiding, inhaalles, vlinderleraar...

ernstig, niet frequent
Als je éénmalig iemand slaat, krijg je een sanctie en volgt er een herstelgesprek met die andere leerling. 

ernstig, frequent
Als je vaker iemand slaat, krijg je ook een sanctie maar zal je ook begeleid worden met hulp van de leraars om te leren op een positievere manier om te gaan met anderen. 

Attitudevorming

In onze school werk je aan twee belangrijke attitudes: leren en leven.

Deze attitudes worden opgenomen in de schoolagenda. Je krijgt hierover regelmatig feedback in het rapport in de vorm van een beoordeling in woorden. Je gaat ook zélf aan de slag om je zelf te leren beoordelen!

LEERHOUDING


Agenda

 • Ik vul mijn agenda correct in.

 • Ik gebruik mijn agenda voor mijn planning.

 

Organisatie

 • Ik heb mijn materiaal en extra's bij.

 • Ik maak mijn voorbereidingen en geef taken tijdig af.

Focus

 • Ik ben geconcentreerd tijdens de les en werk actief mee. 

Inzet

 • Ik zet me in voor mijn studie (thuis en in de klas).

LEEFHOUDING

 

Stiptheid

 • Ik ben op tijd in de klas.

 • Ik leg mijn materiaal klaar.

 • Ik zit klaar aan mijn bank bij het begin van de volgende les. 

Omgang

 • Ik ben beleefd naar medeleerlingen en leraars.

 • Ik ben eerlijk en geef fouten toe. 

 • Ik werk positief met anderen samen.

Verrijking

In onze school werk je aan verrijking.
Omdat we het heel belangrijk vinden dat jij je goed voelt en je leert omgaan met anderen, besteden we wekelijks een lesuur hieraan.

visual03.png

Sociale vaardigheden
Leren uitkomen voor je eigen mening. 

Hoe omgaan met het geven en krijgen van complimentjes. 

Positief denken
Aan de hand van de 6 G's: geschiedenis - gebeurtenis - gedachte - gevoel - gedrag - gevolg.

Basishouding
Lichaamshouding, stem en ademhaling.

Talenten ontdekken
Leren geloven in je talenten en groeimogelijkheden. 

RSV
Relationele en seksuele vorming


Klavertje 4
Attitudevorming
Verrijking
bottom of page