top of page

 Wie zijn we?

 

Het oudercomité is het bestuur van de oudervereniging binnen de scholen Middenschool en Humaniora Kindsheid Jesu in Hasselt. Alle ouders maken automatisch deel uit van de oudervereniging, zolang zij kinderen op onze school hebben.

 

Het oudercomité vormt de brug tussen de leerlingen, de ouders, de leerkrachten en de directie. Wij staan graag ten dienste van alle ouders en willen u zoveel mogelijk betrekken bij de werking van de oudervereniging. Iedere deelname, vraag of suggestie is dan ook van harte welkom!

 

Contactgegevens: mail naar ouders@kjhasselt.be

 

 

Wat doen we? 

 

Jaarlijks worden er een aantal activiteiten georganiseerd. Niet enkel om geld in te zamelen, maar ook om ouders de gelegenheid te geven om elkaar te ontmoeten.

 

Activiteiten schooljaar 2023-'24 georganiseerd door het Oudercomité:

  • bijeenkomst met ouders en directie op 9 oktober 2023, 5 februari 2024 en 29 april 2024 (20.00u)

  • restaurantdagen "Taste & Music" : 21 en 22 oktober 2023

  • lezing "Onbespreekbaar" : 20 november 2023

  • quiz : 15 maart 2024

Activiteiten schooljaar 2023-'24 ondersteund door het Oudercomité:

  • Chrysostomos-fuif: 19 januari 2023

  • viering Feestjaar Musart : 26 en 27 januari 2024

  • open schooldag: maart 2024

  • oud-leerlingendag: 4 mei 2024

 

Sponsoring en realisaties 

 

Een goede werking van het oudercomité is onontbeerlijk zonder sponsorgelden. Hiermee kunnen activiteiten georganiseerd worden dewelke geld in het laatje brengen. Dit wordt gebruikt voor de kwalitatieve uitbouw van onze school en voor het welbevinden van onze kinderen.

 

Een aantal realisaties uit het verleden zijn een bijdrage voor de klimmuur, voor iPads, infoschermen in de gangen,enz.  Onze laatste bijdrage wordt in samenspraak met de leerlingen gebruikt voor zitmeubilair voor de speelplaats. Ook is er elk jaar een bijdrage die rechtstreeks aan de leerlingen van het zesde jaar wordt geschonken voor de organisatie van Chrysostomos, en dit in ruil voor hun Helpende Handen tijdens onze activiteiten. In de nabije toekomst willen we naast een materiële bijdrage ook graag inzetten op mentaal welzijn en het initiatief van onze kinderen aanmoedigen en dit door budget te voorzien voor de uitwerking van schoolprojecten, verbredingsprojecten, uitwisselingsprojecten ... Met de opbrengst van het komende schooljaar willen we graag inzetten op het mogelijk maken van buitensport alsook sociale ondersteuning bieden.

 

Bent u geïnteresseerd? Mail naar ouders@kjhasselt.be voor meer informatie over onze sponsorformules.

Sponsor

Het oudercomité dankt zijn sponsors voor het schooljaar 2023-'24

Scherm­afbeelding 2024-03-14 om 16.08.11.png
bottom of page