SAMEN LEREN

Studiedomeinen

 

 

Studievaardigheden

Samen gaan we op weg om zicht te krijgen op je studievaardigheden en om ze samen te verfijnen.

Samen studievaardiger worden

 • groeien in plannen en regelmaat

 • groeien in nota nemen en schematiseren

 • groeien in doelgericht werken

 • groeien in inzichtelijk leren

 • groeien in omgaan met grote gehelen

Samen met je vakleerkrachten

 • het vak leren leren

 • stapsgewijs doelen aanpakken 

 • analyseren van sterktes en werkpunten

 • gepaste remediëring zoeken

 • verwerken van (grotere) leerstofgehelen

 • voorbereiden examens

Samen met je klastitularissen 

 • ze stimuleren en coachen je

 • ze helpen je studievaardigheden onderzoeken en aanscherpen

 • ze helpen je groeien in je studiemethode

 • ze helpen je studieproblemen aanpakken

 • ze helpen je studieplannen op maat maken

 

Naschoolse studiebegeleiding

 • in het 3de jaar waar nodig

 • in een kleine groep

 • leren jezelf organiseren

 • leren hoe je kan studeren

 

(Studie)keuzebekwaamheid

Worden wie je bent : een studiekeuzeproces in het 4de en 6de jaar samen met klastitularissen en anderen uit je omgeving.

Jezelf verhelderen

 • Troeven, talenten, interesses, valkuilen

 • Persoonlijkheid, context en studievaardigheden

 

Het studieaanbod onderzoeken

 • Infoavonden, workshops met experten

 • Breed en diep

 • Infodagen, openlesweken, SID-IN,…

 

Feedback bij je (proef)keuze

 • Van al je partners: peers, ouders, titularissen, vakleerkrachten,…

© 2020 Kindsheid Jesu Hasselt | Kempische Steenweg 400 - 3500 Hasselt | 011 27 84 60 | BE0463.569.334