top of page
Studiedomeinen

SAMEN LEREN

Studiedomeinen

 

Studievaardigheden
Studiebekwaamheid

Studievaardigheden

Samen gaan we op weg om zicht te krijgen op je studievaardigheden en om ze samen te verfijnen.

Samen studievaardiger worden

 • groeien in plannen en regelmaat

 • groeien in nota nemen en schematiseren

 • groeien in doelgericht werken

 • groeien in inzichtelijk leren

 • groeien in omgaan met grote gehelen

Samen met je vakleerkrachten

 • het vak leren leren

 • stapsgewijs doelen aanpakken 

 • analyseren van sterktes en werkpunten

 • gepaste remediëring zoeken

 • verwerken van (grotere) leerstofgehelen

 • voorbereiden examens

Samen met je klastitularissen 

 • ze stimuleren en coachen je

 • ze helpen je studievaardigheden onderzoeken en aanscherpen

 • ze helpen je groeien in je studiemethode

 • ze helpen je studieproblemen aanpakken

 • ze helpen je studieplannen op maat maken

 

Leercoaches

 • in het 3de jaar waar nodig

 • in een kleine groep

 • leren jezelf organiseren

 • leren hoe je kan studeren

(Studie)keuzebekwaamheid

Worden wie je bent : een studiekeuzeproces in het 4de en 6de jaar samen met klastitularissen en anderen uit je omgeving.

Beoordeling voor het examen

Jezelf verhelderen

 • Troeven, talenten, interesses, valkuilen

 • Persoonlijkheid, context en studievaardigheden

 

Het studieaanbod onderzoeken

 • Infoavonden, workshops met experten

 • Breed en diep

 • Infodagen, openlesweken, SID-IN,…

 

Feedback bij je (proef)keuze

 • Van al je partners: peers, ouders, titularissen, vakleerkrachten,…

bottom of page