top of page

SAMEN ZORGEN

Leerzorg

Als je problemen hebt met leren of studeren, dan willen we graag uitzoeken welke ondersteunende maatregelen kunnen helpen.

ADHD, dyslexie, dyscalculie.png

Adhd, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie ...
 

Ondersteunende maatregelen tijdens de lessen en/of evaluatiemomenten

Op vraag van de leerling/ouders/leerkrachten en altijd in onderling overleg

Individueel begeleidingsaanbod: wat heeft de leerling nodig in deze les?

Hoogbegaafd.png

Hoogbegaafd (CSF), leerruimte

Ondersteunende maatregelen tijdens de lessen en/of evaluatiemomenten

Ruimte voor uitbreiding en extra uitdaging

ASS.png

ASS

 

Ondersteunende maatregelen tijdens de lessen en/of evaluatiemomenten

Voor leerlingen met of zonder ASS zonder of met ON-begeleiding

 

Permanente opvolging door de cel leerlingenbegeleiding

OV4

  • Samenwerking met BuSO Kids.

  • Inclusief onderwijs

  • Specifieke aanpak in de klas: visualisatie, structuur, studiebegeleiding op maat…

  • Maximaal 9 leerlingen per klas.

  • Gewoon als het kan, bijzonder als het nodig is!

Taalverrijking.png

Ex-OKAN (onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers) en taalverrijking

Ondersteunende maatregelen tijdens de lessen en/of evaluatiemomenten

Les op maat specifiek voor leerlingen met een taalachterstand

Aanbod op school en in de scholengemeenschap

Leerhulp.png

Leren leren, leren plannen: de studiebegeleiding

De klastitularissen en vakleerkrachten zijn de nulde lijn en begeleiden leerlingen in studievaardigheden

Naschoolse studie mogelijk voor alle leerlingen

Naschoolse studiebegeleiding voor leerlingen van het 3de jaar na advies van klassenraad

Welbevinden

Welbevinden

Zit je zelf met een probleem of heeft één van je medeleerlingen een probleem, dan kan je terecht bij je klastitularis of bij één van onze zorgleerkrachten.

Onder de vleugels van de klastitularissen

Twee klastitularissen die aanspreekpersoon zijn voor kleine en grotere zorgen

Werken aan teambuilding en samen klas maken

Vier individuele functioneringsgesprekken met de klastitularissen

Smartschool als kanaal om gemakkelijk te overleggen

Een uitgebreid zorgnetwerk

 


Opvolging van leerlingen door de cel leerlingenbegeleiding

  • zorgleerkrachten

  • directie

  • secretariaat

  • CLB

Samen zoeken naar een betere weg

 

 

Individuele opvolging van leerlingen met medische en psychische problemen vb. eetproblemen, problematische thuissituatie, donkere gedachten, enz.

Individuele opvolging van leerlingen met spijbelproblemen

Groepstraining aan leerlingen met faalangst

bottom of page