top of page

DAGVERLOOP

Een duidelijke structuur is één van de pijlers voor een kwalitatief internaat.  Om die structuur te kunnen bieden, heeft elke werking (lager onderwijs, midiora en humaniora ) een eigen dagindeling. 

Dagverloop H

STUDIE

De internen van de Humaniora beschikken over een individuele kamer waar de studie doorgaat:

 • 1ste studie: 16u30 (afhankelijk van de school) tot 18u25

Dit is een stille studie waarbij iedereen individueel studeert op zijn eigen kamer.  De leerlingen MUSART kunnen tijdens deze studie gebruik maken van de muziekinfrastructuur van de school om hun muziekvakken te oefenen.

 • 2de studie: 19u45 tot 21u00

Tijdens deze studie kan er samengewerkt worden en is er de mogelijkheid om elkaar te ondervragen.​

 • 3e studie: 21u45 tot 22u30

Een studie die dient om de laatste puntjes op de i te zetten en om de boekentas te maken voor de volgende dag.​

Hanne,  Shana en Thomas begeleiden de internen, bijgestaan door stagiairs (graduaat en/of bachelor orthopedagogie, jeugd- en gehandicaptenzorg,...) ter ondersteuning.

Enkele belangrijke items:

 • tijdens het studiemoment wordt de rust gevrijwaard en worden externe prikkels zoveel mogelijk beperkt

 • de agenda wordt geregeld gecontroleerd

 • uitleg, controle en overhoren gebeurt regelmatig

 • aanleren van een goede studiemethode

 • gebruik van computer en internet is mogelijk

 • voor leerlingen met problemen is er de mogelijkheid tot leren leren, kan er opgevraagd worden,...

 • opvolging van het rapport gebeurt nauwgezet en indien nodig wordt een individuele leerroute uitgestippeld

 • er is een nauwe samenwerking met ouders, CLB en verschillende partnerscholen

Studie H

ONTSPANNING

Binnen deze groep streven we ernaar de internen optimale kansen te geven om zichzelf zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen.  We proberen om op het internaat een gezellige sfeer te creëren waarin elke intern zich 'thuis' voelt.

Dit gebeurt door middel van:

 • een sfeervolle seizoens- en feestgerichte inkleding

 • momenten van gezellig samenzijn tijdens activiteiten

 • zinvolle activiteiten en groepsbevorderende initiatieven

 • inkleding van de eigen kamer

We willen de internen de kans geven zichzelf te leren kennen op verschillende vlakken en een eigen identiteit te ontwikkelen.  De intern krijgt van de begeleiding een gezonde portie verantwoordelijkheid en wordt in zijn groeiproces niet aan zijn lot overgelaten.  De intern kan ten allen tijde een beroep doen op de begeleiding en gebruik maken van de verschillende structuren die voorhanden zijn.

Ook wordt er veel aandacht besteed aan dialoog binnen deze groep.  Zo kunnen de internen samen met de begeleiding de activiteitenkalender en cultuurkalender opstellen, krijgen ze voldoende gelegenheid en steun om hun eigen talenten te ontplooien en hun creativiteit tot uiting te laten komen,...

De intern heeft steeds de keuze uit verschillende opties en zal zelden verplicht worden om deel te nemen.  Enkele voorbeelden van activiteiten:

 • ontspanningsmoment in de living

 • sport- en spelnamiddag

 • creatieve initiatieven zoals koken, toneel, knutselen,...

 • culturele activiteiten zoals film, theater, concerten, tentoonstellingen,...

 • uitstapjes zoals internaatshappening, blote voetenpad, city shopping, schaatsen, paintball,...

 • initiatieven voor het goede doel bv warmste week , Unicef,...

 • karaoke, vrij podium,...

Ook kan de intern deelnemen aan een wekelijks terugkerende activiteit (bv. Start to run, crea, ...). 

Ontspanning H
bottom of page