top of page

Leren

Differentiatievlinder

differentiatievlinder-transparant-600PX.

Studiebegeleiding
Na school kan je in een klein groepje begeleid worden in de aanpak van je studie.

Verbredingsprojecten
Je kan enkele lessen overslaan en werken aan zelfgekozen project.

Verkennende projecten
Je maakt kennis met clusters van vakken.

Taalverrijking
Je wordt bijgewerkt voor je taalachterstand.

Duolessen
Je krijgt in de klas van twee leraars les.

Individuele leertrajecten
Omwille van bepaalde omstandigheden kan je een aangepaste evaluatie krijgen

Basis en verdieping
Wanneer de basisleerstof gekend is, kan je verdiepende leerstof aangeboden krijgen.

Contractwerk
Je krijgt een contract waarin staat wat jij in een lessenreeks te doen hebt.

Hoekenwerk
De klas wordt verdeeld in hoeken waarin jij telkens een opdracht gaat doen.

Verrijking Leren

Verrijking

Omdat we het heel belangrijk vinden dat jij goed leert ‘leren’, besteden we wekelijks een lesuur hieraan.

Plannen
Agenda, dag- en weekplanning

Organiseren
Boekentas maken + aanpak toetsen en taken

Structureren 
Tekstbegrip met schema's en mindmaps

Leerstrategieën 
Methoden om te leren

Differentiatievlinder
Verrijking
bottom of page