Vragen over de iPad

Welke leerlingen hebben een ipad nodig?


In het schooljaar 2021-2022 zullen we in het eerste, derde en vijfde jaar starten met iPads in de klas. Voor OV4 zal ook het zesde jaar instappen. Ons huidige iPadproject binnen MusArt zal worden verdergezet. Deze leerlingen hebben dus allemaal een iPad nodig. Indien het project positief geëvalueerd wordt hopen we in het schooljaar 2022-2023 te starten in de resterende jaren.
Waarom Apple iPad en geen Android alternatief?


Waarom Apple iPad en geen Android alternatief? Hier spelen een aantal factoren mee. We zijn zeker niet over één nacht ijs gegaan en hebben de alternatieven grondig onderzocht. Apple is al jaren actief in het onderwijs en heeft dit toestel ook ontwikkeld met het oog op gebruik in het onderwijs. De Android-tabletmarkt is ook nooit echt volledig van de grond gekomen en het aantal applicaties op een Android-tablet ligt daarom ook een stuk lager. Apple ontwikkelt ook zowel de hardware (het toestel) als het besturingssysteem (iOS) voor de iPad waardoor deze naadloos samenwerken. Een derde en zeker geen onbelangrijk voordeel: het beheer. iPads kunnen zeer makkelijk centraal beheerd worden door de ICT-dienst. Updates, applicaties, etc. kunnen gemakkelijk centraal naar alle iPads verstuurd worden. Ook worden iPads minstens 5 jaar van de nieuwste versie van iOS (het besturingssysteem van de iPad) voorzien waardoor je zeker 5 jaar verder kan met de nieuwe functionaliteiten. Zo zijn we er zeker van dat de aangeboden toestellen steeds de meest recente iPad-apps kunnen draaien en iedereen dus dezelfde functionaliteit heeft.
Hoeveel zal dit kosten?


De school is eigenaar van de i-pad en stelt deze ter beschikking van de leerling. Hiervoor betalen de ouders geen bijdrage. Wanneer ze de KJ-campus verlaten, wordt de i-pad ingeleverd
Moét ik een ipad huren via de school?


Uiteraard niet. Elke leerling heeft wel een iPad nodig maar deze kan op verschillende manieren verkregen worden: - Je beschikt reeds over een ipad die voldoet aan de vereisten. Dit betekent dat je ipad compatibel is met een apple pencil (vanaf iPad 6de generatie) en minstens de huidige iOS-versie kan draaien (iOS 14) - Je koopt zelf een nieuw toestel dat aan de vereisten voldoet. (zie hierboven) Via de schoolwebsite kan je een iPad aankopen bij onze reseller (LAB9) met onderwijskorting. - Je huurt een toestel via de school. Deze toestellen voldoen sowieso. Om een persoonlijk toestel op school te gebruiken vragen we wel dat dit toestel in ons Mobile Device Management Systeem (Jamf) wordt opgenomen. Hiervoor maak je afspraak bij ICT. Meer info hierover volgt later. Opname in het beheersysteem zorgt ervoor dat de leerkracht de leerlingen in de les beter kan begeleiden. Ook kunnen de applicaties die de school voorziet makkelijk op het toestel worden gezet.
Mag ik eender welke iPad gebruiken?


Je iPad moet compatibel zijn met een Apple Pencil en moet het de laatste versie van iOS ondesteunen (iOS 14). Dit geldt voor al de modellen vanaf de iPad 6de generatie.Meer info over ondersteunde modellen: https://support.apple.com/nl-nl/HT211029Om een persoonlijk toestel op school te gebruiken vragen we wel dat dit toestel in ons Mobile Device Management Systeem (Jamf) wordt opgenomen. Hierdoor kan de leerkracht de leerlingen in de les beter begeleiden.
Moeten we geen schoolboeken meer kopen?


We geloven absoluut in digitale onderwijsvernieuwing. Dit gebeurt echter niet van vandaag op morgen. Digitaal sluit papier niet uit. We zullen dus zeker nog enige tijd schoolboeken gebruiken. De vakken die werken met een door de school ontwikkelde cursus zullen deze echter niet meer moeten drukken. De kosten van boeken en drukwerk zullen de komende jaren dus dalen.
Kan ik op mijn iPad zelf apps en spelletjes installeren?


Je kan op je iPad (of het nu een gehuurde, gekochte of een eigen iPad is) zelf installeren wat je wil, dus ook spelletjes, social media apps, enz… Je kan je school-iPad thuis gebruiken (en zelfs delen in het gezin, als je dat wil) net zoals gelijk welke andere iPad.De school zorgt wel voor de automatische installatie van apps en instellingen die nodig zijn voor het gebruik op school. Die apps en instellingen kan je niet wissen of wijzigen.
Wat betekent iPad-beheer voor de privacy van de leerling?


Via ons beheersplatform zullen wij verschillende dingen aansturen: we installeren enkele school-apps, we zorgen dat het toestel op ons wifi-netwerk kan, we koppelen de toestellen van de leerlingen aan de juiste klassen, enz… We kunnen en zullen niet nagaan wat een leerling allemaal doet op de iPad. Bepaalde gegevens kunnen we wel aflezen: schijfruimte, batterijpercentage, geïnstalleerde apps, netwerkinstellingen, … Die gegevens worden enkel bekeken als er zich een probleem met het toestel voordoet. Conform ons schoolreglement, goed beheer en de GDPR-wetgeving is de privacy van de gebruiker dus gewaarborgd.
Iedereen heeft toch al een tablet of smartphone; waarom geen BYOD?


Dit heeft alles met beheersbaarheid te maken. Als school voorzien we bepaalde apps en toepassingen, die automatisch gekoppeld worden aan de leerlingen van een bepaalde richting. Deze apps blijven ook van de school. Dit is niet mogelijk in een BYOD-omgeving. Een uniforme omgeving laat ook toe dat zowel leerkrachten en als leerlingen een zelfde selectie van apps zullen gebruiken en zorgen voor een georganiseerd verloop van de lessen.
Wat gebeurt er wanneer ik van school of richting verander?


Wanneer van je school verandert, kan je de geleasde ipad terug inleveren. Je mag ook kiezen om hem te houden en het restbedrag te betalen. In dat geval wordt het beheersplatform verwijderd. Indien je over een eigen iPad beschikt, dienen wij deze ook uit ons beheersysteem te halen. Denk eraan: Wanneer de nieuwe school dan een ander toestel gebruikt, dient er een ander toestel gekocht te worden. Binnen onze scholengemeenschap zal de iPad voor de meeste richtingen het gebruikte didactisch toestel worden.
Blijft de iPad op school of gaat hij elke dag mee naar huis?


De iPad gaat ’s avonds mee naar huis. Er zullen apps en digitaal lesmateriaal zijn die de leerlingen nodig hebben om te studeren en hun huiswerk te maken. Ook in het weekend en in de vakantie kunnen leerlingen thuis hun iPad gebruiken: het is een persoonlijk toestel. De leerlingen zijn verplicht om ’s ochtends de iPad met een volle batterij mee te nemen naar school. Een opgeladen iPad kan vlot het einde van de lesdag halen. Als de batterij leeg is of de leerling vergeet de iPad mee te brengen naar school, dan kan de leerling niet naar behoren deelnemen aan de lessen. Een ipad mag ten alle tijden door de leerlingen thuis gebruikt worden ook in de vakanties. Enkel wanneer de leerling die school (middenschool of humaniora) verlaat, dient de ipad ingeleverd te worden.
Gaat de iPad zorgen voor een kostenbesparing op andere vlakken?


Normaal gezien wel, zij het voorlopig in beperkte mate. Leerlingen met een iPad hoeven geen grafisch rekentoestel aan te schaffen, en hier en daar zal minder gekopieerd lesmateriaal uitgedeeld worden.
Gaan handboeken en cursussen verdwijnen?


Neen. Op termijn zal er zeker hier en daar een handboek of werkboek verdwijnen, maar in vele vakken blijven boek en papier bestaan. Desalniettemin zijn er ook nu al leerkrachten en vakgroepen op onze school die hun zelfgemaakte cursussen – helemaal of gedeeltelijk – digitaal aanbieden aan de leerlingen. We verwachten dat dit zal toenemen als de leerlingen in elke les digitale toegang hebben. Ook bijkomende ppt’s kunnen in pdf beschreven worden met de pencil zonder dat dit moet leiden tot nodeloos afdrukken van de handouts.
Wat is de meerwaarde van deze iPads in de klas?


We zetten als school zeer sterk in op individuele begeleiding en binnenklasdifferentiatie. De ipads zullen ons hierin ondersteunen doordat ze een krachtig en flexibel toestel zijn. Daarenboven merken we dat de smartphones van onze leerlingen dagelijks meermaals gebruikt worden in de lessen. Deze zijn echter vaak niet het ideale toestel. Op deze wijze zullen leerlingen en leerkrachten sneller samen hun digitale geletterdheid verbeteren. We geven hieronder slechts enkele voorbeelden van wat mogelijk is. Bij het maken van oefeningen kunnen leerlingen bijvoorbeeld verschillende oefenreeksen maken, eerder remediërend of eerder uitdagend. Indien een leerling nood heeft aan extra uitleg kan hij/zij met een simpele tap een instructiefilmpje herbekijken. Aan het einde van de les kan een leerkracht op minder dan 2 minuten tijd een korte les-evaluatie afnemen. Hierdoor heeft deze leerkracht onmiddellijk zicht op welke leerlingen de leerstof begrepen hebben en welke leerlingen nog extra remediëring nodig hebben. Op dit moment wordt dit voor sommige leerlingen pas duidelijk na een grotere overhoring. Leerlingen met dyslexie kunnen ingebouwde voorleesfuncties gebruiken of letterlijk inzoomen op teksten om het verwerken van deze tekst te vergemakkelijken. Studies tonen ook aan dat het leren met een iPad de autonome motivatie verhoogt. Een belangrijke factor die bij veel leerlingen kan leiden tot meer positieve resultaten.
Wat gebeurt er bij schade/verlies?


Ervaringen uit andere scholen leren ons dat de kans op diefstal / verlies zeer klein is. Alle toestellen zijn bovendien traceerbaar en beveiligd met een cijfercode.Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat een toestel op school beschadigd geraakt. Indien dit door toedoen van een andere leerling of leerkracht gebeurt, zal de familiale verzekering van deze persoon aangesproken worden om de schade te vergoeden. Net zoals dit nu al gebeurt met de smartphones van de leerlingen en het personeel.U bent steeds vrij om zelf een persoonlijke verzekering af te sluiten om het toestel (extra) te verzekeringen. Veel maatschappijen bieden een voordelige polis aan om alle toestellen (laptops, tablets, smartphones) van het gezin te verzekeren tegen schade.
Waarom kiezen jullie voor een iPad en niet voor een laptop?


We vinden het in de eerste plaats belangrijk dat onze leerlingen allemaal over een eigen device beschikken. De nieuwe generatie iPads is nagenoeg even krachtig als een gewone laptop een stuk veelzijdiger. iPads zijn mobieler, hebben een langere batterijduur, ingebouwde voor- én achtercamera en touchscreen. Bovendien biedt de apple pencil een enorme toegevoegde waarde. In deze configuratie krijgen leerlingen een creatief toestel dat evenzeer de gekende office-programma’s (Word, Powerpoint, Excel) zal bevatten. Uiteraard speelt ook hier de transportfactor mee. Leerlingen komen op diverse manieren naar school maar het compacte formaat en het gewicht van een tablet zijn beduidend kleiner dan deze van een laptop.
Mijn kind spendeert al teveel tijd achter een schermpje, waarom nog meer?


Het is zeker niet de bedoeling dat elke les volledig achter de iPad zal worden gespendeerd. De iPad is een toestel om het volgen van de lessen te ondersteunen en om sterker te kunnen differentiëren om zo de sterktes van uw kind sterker naar voor te halen. Het is dus perfect mogelijk dat in sommige vakken de iPad sterker ingezet zal worden dan in andere. Het klassiek lesgeven zal in de nabije toekomst zeker nog niet verdwijnen maar zal wel ondersteund worden door de iPad om zo een grotere leerwinst te boeken.
Iedereen heeft toch al een tablet of smartphone; waarom geen BYOD?


Dit heeft alles met beheersbaarheid te maken. Als school voorzien we bepaalde apps en toepassingen, die automatisch gekoppeld worden aan de leerlingen van een bepaalde richting. Deze apps blijven ook van de school. Dit is niet mogelijk in een BYOD-omgeving. Een uniforme omgeving laat ook toe dat zowel leerkrachten en als leerlingen een zelfde selectie van apps zullen gebruiken en zorgen voor een georganiseerd verloop van de lessen.
Wie ondersteunt de student als hij iPad problemen heeft?  Kan de school een technisch team voorzien tijdens de pauzes?


In de eerste plaats zullen we inzetten op vorming en nascholing zodat elke leerling en leerkracht voldoende vaardig is om met zijn/haar iPad te werken. Uiteraard kan het voorkomen dat er toch een probleem opduikt of een iPad een technisch defect heeft. Vanuit de school voorzien we daarom een balie die permanent bemand is zodat leerlingen en leerkrachten steeds ergens terecht kunnen met (technische) problemen.
Is er een vervanging van het toestel voorzien als het defect is? Kan de school enkele reserve-lease-toestellen hebben als vervangtoestellen en het defecte toestel inleveren?


Door te kiezen voor een degelijk product (Apple iPad) en leerlingen verplichten deze in een degelijke beschermhoes te steken, hopen we zoveel mogelijk defecten te vermijden. Indien een toestel toch beschadigd zou raken gaan we steeds op zoek naar een passende oplossing. De leerling moet zo snel mogelijk met een ander (vervang)toestel aan de slag kunnen en het eigen toestel moet zo snel mogelijk hersteld/vervangen worden.
Hoe kunnen de tablets opgeladen worden tijdens de schooldag?


We kiezen in de eerste plaats voor iPad omdat de batterijduur van dit toestel voldoende is om een volledige dag mee te werken. Verder vragen we leerlingen om steeds met een volledig opgeladen iPad naar school te komen. Het opladen van de iPad moet een onderdeel van hun avondroutine worden. Natuurlijk kan het eens gebeuren dat de batterij van een iPad leeg is in de loop van de dag. De leerling kan op dat moment zijn iPad opladen d.m.v. een powerbank of hem op een veilige plaats (bijvoorbeeld openleercentrum) achterlaten om deze op te laden.
In de tekst staat dat ouders individueel een verzekering kunnen afsluiten.  Zou dat niet beter algemeen georganiseerd worden?


De kostprijs om ieder toestel standaard te verzekeren is zo hoog dat dit onmogelijk rendabel kan zijn. We bekijken wel zeker de mogelijkheid om, vanuit de school, een optionele verzekering af te sluiten. Meer info hierover volgt later.
Een IPad heeft een kleiner scherm. Is dit wel ergonomisch?


Een iPad heeft inderdaad een kleiner scherm dan een laptop (10” diameter i.p.v. 15”). In de praktijk merken we echter dat de leerlingen op dit moment vooral hun smartphones gebruiken in tijdens de lessen. Deze schermen zijn dan weer veel te klein waardoor veel applicaties niet goed weergegeven worden en de leerling snel het overzicht verliest. We zijn ervan overtuigd dat een iPadscherm voldoende groot is om op een ergonomische en gestructureerde manier te werken, zonder te moeten inboeten aan flexibiliteit. Een laptop heeft dan wel een groter scherm maar is daardoor ook zwaarder, neemt hij meer plaats in op de schoolbank en is hij minder flexibel te gebruiken.
Wat met de aangekochte rekentoestellen?


We proberen de overgang voor iedereen zo aangenaam en rendabel als mogelijk te maken. Door de geleidelijke implementatie zal elke leerling die een grafisch rekentoestel heeft moeten kopen dit minstens twee volledige schooljaren kunnen gebruiken. Huidige derdejaars hebben dit jaar een toestel gekocht en kunnen het ook volgend jaar nog gebruiken. Huidige vierdejaars hebben hun toestel vorig jaar en dit jaar kunnen gebruiken. Huidige vijfde- en zesdejaars zullen helaas niet meer met de ipad werken en kunnen hun rekentoestel dus de rest van hun schoolcarriere gebruiken.
Wat is de kostprijs van de IPAD + extra’s ?


De school is eigenaar van de i-pad en stelt deze ter beschikking van de leerling. Hiervoor betalen de ouders geen bijdrage. Wanneer ze de KJ-campus verlaten, wordt de i-pad ingeleverd
Wat als de IPad ’s morgens niet geladen is? Hoe lang kan de batterij mee?


De batterij van de iPad gaat bij een normale belasting (tekstverwerking, berichten sturen, browsen…) ongeveer 10 uur mee. Dit is, zelfs wanneer we rekening houden met het verslijten van de batterij, ruim voldoende om een schooldag door te maken. Verder vragen we leerlingen om steeds met een volledig opgeladen iPad naar school te komen. Het opladen van de iPad moet een onderdeel van hun avondroutine worden. Natuurlijk kan het eens gebeuren dat de batterij van een iPad leeg is in de loop van de dag. De leerling kan op dat moment zijn iPad opladen d.m.v. een powerbank of hem op een veilige plaats (bijvoorbeeld openleercentrum) achterlaten om deze op te laden.
Geeft dit geen problemen voor kansarme kinderen? – extra kosten per maand te betalen


Als school zijn we op de hoogte van kansarmoede binnen het gezin en houden we hier natuurlijk rekening mee. Dankzij het beleid voor gelijke onderwijskansen (GOK) krijgt de school ook extra omkadering en werkingsmiddelen voor deze leerlingen. Hierdoor zijn er geen extra kosten voor deze gezinnen. Kansarme ouders uit andere scholen geven ook aan dat ze blij zijn dat hun kind er nu eindelijk ook bij kan horen.
Digitaliseren OK - maar waarom moet dit met een IPad?


De digitalisering in onze scholen is al zeer lang bezig. In 2012 kwam een één-op-éénproject voor het eerst ter sprake. Vanaf toen zijn we op zoek gegaan naar een geschikt toestel dat aan al onze noden voldeed. Doorheen de jaren hebben we een aantal potentiële kandidaten gevonden. Zo had samsung verschillende jaren geleden een veelbelovend classroom systeem en onderzochten we ook de mogelijkheid om met chromebooks te werken. Uiteindelijk moeten we steeds vaststellen dat de flexibiliteit, de performantie en de intuïtieve bediening die we zoeken nagenoeg enkel te vinden is bij iPad. Daarbij komt nog de immense meerwaarde van de Apple Pencil waardoor leerlingen kunnen noteren op hun iPad zoals ze dat ook in hun werkboek zouden doen, én zelf beter. Tot slot is het een vaststaand feit dat Apple al meer dan 30 jaar producten ontwerpt met het oog op gebruik binnen het onderwijs. Hierdoor bestaan er ook veel meer educatieve apps voor iPad dan voor bijvoorbeeld Android tablets of windows PC’s. We geloven sterk in de iPad maar kiezen ook bewust voor de Microsoft apps omdat leerlingen hier al vertrouwd mee zijn en ze op die manier ook gemakkelijk op andere toestellen kunnen werken aan hun bestanden.
Is er dan ook specifieke software aangepast aan elke doelgroep?


Op de iPads zullen we werken met een aantal basisapps. Deze apps worden door iedereen op de campus gebruikt. Hierdoor kunnen alle leerkrachten en leerlingen elkaar ook gemakkelijker ondersteunen. Binnen de verschillende vakken zullen natuurlijk ook een aantal vakspecifieke apps gebruikt worden, denk aan grafische apps binnen BAK/TBK, muziekapps binnen muziek of wetenschappelijke apps binnen STEM.
Hoe kan een IPad helpen bij leerachterstand of leerproblemen?


Leerlingen kunnen met hun ipad veel flexibeler werken waardoor de leerkracht nog meer kan differentiëren in de klas. We geven hieronder slechts enkele voorbeelden van wat mogelijk is. Bij het maken van oefeningen kunnen leerlingen bijvoorbeeld verschillende oefenreeksen maken, eerder remediërend of eerder uitdagend. Indien een leerling nood heeft aan extra uitleg kan hij/zij met een simpele tap een instructiefilmpje herbekijken. Aan het einde van de les kan een leerkracht op minder dan 2 minuten tijd een korte les-evaluatie afnemen. Hierdoor heeft deze leerkracht onmiddellijk zicht op welke leerlingen de leerstof begrepen hebben en welke leerlingen nog extra remediëring nodig hebben. Op dit moment wordt dit voor sommige leerlingen pas duidelijk na een grotere overhoring. Leerlingen met dyslexie kunnen ingebouwde voorleesfuncties gebruiken of letterlijk inzoomen op teksten om het verwerken van deze tekst te vergemakkelijken. Studies tonen ook aan dat het leren met een iPad de autonome motivatie verhoogt. Een belangrijke factor die bij veel leerlingen kan leiden tot meer positieve resultaten.
Waar leggen ze die Ipads tijdens de pauze?


Tijdens de pauze kan de ipad in de klas blijven. De leerlingen hebben hun ipad tijdens de pauze immers niet nodig en de leerkracht zorgt er steeds voor dat de klas gesloten is. Indien de klas van lokaal zou wisselen na de pauze kan de leerling zijn ipad steeds veilig achterlaten in zijn locker (derde graad) of in zijn boekentas in één van de boekentassenrekken. Deze rekken zijn allemaal voorzien van camerabewaking. Contacten met andere scholen leert dat er amper sprake is van diefstal. De toestellen zijn beveiligd, makkelijk te traceren en bovendien heeft elke leerling er eentje.
Wat met internet thuis? Is dit OK voor iedereen?


Connectiviteit is een vereiste om vlot met de ipad te kunnen werken. Als school volgen we dan ook zo goed mogelijk op bij welke leerlingen dit een probleem zou kunnen zijn. Dankzij het beleid voor gelijke onderwijskansen (GOK) krijgt de school ook extra omkadering en werkingsmiddelen voor deze leerlingen. Hierdoor zijn er geen extra kosten voor deze gezinnen.
Voor welke andere toepassingen kan je het toestel nog gebruiken?


De ipad is een persoonlijk toestel met een nagenoeg oneindig potentieel. Naast het schoolwerk kan deze ook gebruikt worden om boeken of de krant op te lezen, films of netflix te kijken en zelfs de lichten in je huis te bedienen. Er zijn zeer veel spelletjes beschikbaar op de ipad maar ook een arsenaal aan puzzel- en programmeerapps. De iPad kan leerlingen helpen om een overzicht te bewaren in hun weekplanning maar evengoed kan hij als kookboek dienen om een lekkere cake te bakken. Verder zijn er ook zeer veel creatieve apps beschikbaar op ipad. Filmpjes monteren, tekeningen maken, grafische ontwerpen die in een handomdraai om je scherm verschijnen. De iPad heeft meer creatief potentieel in zich dan een hele winkel kunstbenodigdheden.
Zet dit niet meer aan tot nog meer ‘op schermpjes’ zitten kijken? Wanneer ze daarop bezig zijn: is dat dan voor school of is het vrije tijd? Digibesitas?


We vinden het belangrijk om te kaderen dat de ipad in de eerste plaats een werkinstrument is. Een middel om onze onderwijsdoelstellingen te halen. Op school staan we dan ook niet toe dat deze ipad tijdens de pauzes gebruikt wordt om bijvoorbeeld spelletjes te spelen.
Mijn zoon/dochter zit op MusArt en ik heb zelf reeds een toestel aangeschaft. Wat nu?


We zullen vanaf schooljaar 2021-22 jaarlijks een compensatie bieden. Het bedrag dat voor andere leerlingen wordt geïnvesteerd in de leasing, zal via de schoolrekening verrekend worden.

Heeft u een vraag die nog niet in bovenstaande lijst staat?

Klik op de knop hieronder en noteer je vraag.

Wij geven er nadien een antwoord op en zetten deze vraag ook in deze lijst.