Vragen over de iPad

Welke leerlingen hebben een ipad nodig?


In het schooljaar 2021-2022 zullen we in het eerste, derde en vijfde jaar starten met iPads in de klas. Ons huidige iPadproject binnen MusArt zal worden verdergezet. Deze leerlingen hebben dus allemaal een iPad nodig. Indien het project positief geëvalueerd wordt hopen we in het schooljaar 2022-2023 te starten in de resterende jaren.
Waarom Apple iPad en geen Android alternatief?


Hier spelen een aantal factoren mee. We zijn zeker niet over één nacht ijs gegaan en hebben de alternatieven grondig onderzocht. Apple is al jaren actief in het onderwijs en heeft dit toestel ook ontwikkeld met het oog op gebruik in het onderwijs. De Android-tabletmarkt is ook nooit echt volledig van de grond gekomen en het aantal applicaties op een Android-tablet ligt daarom ook een stuk lager. Apple ontwikkelt ook zowel de hardware (het toestel) als het besturingssysteem (iOS) voor de iPad waardoor deze naadloos samenwerken. Een derde en zeker geen onbelangrijk voordeel: het beheer. iPads kunnen zeer makkelijk centraal beheerd worden door de ICT-dienst. Updates, applicaties, etc. kunnen gemakkelijk centraal naar alle iPads verstuurd worden. Ook worden iPads minstens 5 jaar van de nieuwste versie van iOS (het besturingssysteem van de iPad) voorzien waardoor je zeker 5 jaar verder kan met de nieuwe functionaliteiten.
Hoeveel zal dit kosten?


De leasekost van de iPad met toetsenbordcase en apple pencil bedraagt €15 per maand, gedurende 10 maanden. In juli en augustus moet er niet betaald worden voor de iPad op voorwaarde dat de leerling in het daaropvolgende schooljaar ook ingeschreven is in onze school. In totaal betaal je dus €150 per jaar. Uiteraard brengt de iPad ook besparingen met zich mee. Zo valt de noodzaak om een apart (grafisch) rekentoestel (110 euro) te kopen weg en verwachten we ook een significante daling in drukwerkkosten. De betaling zal per semester gebeuren via de schoolrekening (2x 75 EUR).
Moét ik een ipad huren via de school?


Uiteraard niet. Elke leerling heeft wel een iPad nodig maar deze kan op verschillende manieren verkregen worden: - Je beschikt reeds over een ipad die voldoet aan de vereisten. Dit betekent dat je ipad compatibel is met een apple pencil (vanaf iPad 6de generatie) - Je koopt zelf een nieuw toestel dat aan de vereisten voldoet. (zie hierboven) Via de schoolwebsite kan je een iPad aankopen bij onze reseller (LAB9) met onderwijskorting. - Je huurt een toestel via de school. Deze toestellen voldoen sowieso. Om een persoonlijk toestel op school te gebruiken vragen we wel dat dit toestel in ons Mobile Device Managementsysteem (Jamf) wordt opgenomen. Hierdoor kan de leerkracht de leerlingen in de les beter begeleiden.
Mag ik eender welke iPad gebruiken?


Je iPad moet compatibel zijn met een apple pencil. Dit geldt voor al de modellen vanaf de iPad 6de generatie. Meer info over ondersteunde modellen: https://support.apple.com/nl-nl/HT211029 Om een persoonlijk toestel op school te gebruiken vragen we wel dat dit toestel in ons Mobile Device Managementsysteem (Jamf) wordt opgenomen. Hierdoor kan de leerkracht de leerlingen in de les beter begeleiden.
Moeten we geen schoolboeken meer kopen?


We geloven absoluut in digitale onderwijsvernieuwing. Dit gebeurt echter niet van vandaag op morgen. We zullen dus zeker nog enige tijd schoolboeken gebruiken. De vakken die werken met een door de school ontwikkelde cursus zullen deze echter niet meer moeten drukken.
Kan ik op mijn iPad zelf apps en spelletjes installeren?


Je kan op je iPad (of het nu een gehuurde, gekochte of een eigen iPad is) zelf installeren wat je wil, dus ook spelletjes, social media apps, enz… Je kan je school-iPad thuis gebruiken (en zelfs delen in het gezin, als je dat wil) net zoals gelijk welke andere iPad.De school zorgt wel voor de automatische installatie van apps en instellingen die nodig zijn voor het gebruik op school. Die apps en instellingen kan je niet wissen of wijzigen.
Wat betekent iPad-beheer voor de privacy van de leerling?


Via ons beheersplatform zullen wij verschillende dingen aansturen: we installeren enkele school-apps, we zorgen dat het toestel op ons wifi-netwerk kan, we koppelen de toestellen van de leerlingen aan de juiste klassen, enz… We kunnen en zullen niet nagaan wat een leerling allemaal doet op de iPad. Bepaalde gegevens kunnen we wel aflezen: schijfruimte, batterijpercentage, geïnstalleerde apps, netwerkinstellingen, … Die gegevens worden enkel bekeken als er zich een probleem met het toestel voordoet. Conform ons schoolreglement, goed beheer en de GDPR-wetgeving is de privacy van de gebruiker dus gewaarborgd.
Kan ik enkel een pen en hoes kopen?


Via de webshop op de schoolwebsite is het mogelijk om enkel een pen en hoes aan te kopen. Wel moet u controleren of uw eigen iPad compatibel is met de aangeboden hoes en pen.
Iedereen heeft toch al een tablet of smartphone; waarom geen BYOD?


Dit heeft alles met beheersbaarheid te maken. Als school voorzien we bepaalde apps en toepassingen, die automatisch gekoppeld worden aan de leerlingen van een bepaalde richting. Deze apps blijven ook van de school. Dit is niet mogelijk in een BYOD-omgeving. Een uniforme omgeving laat ook toe dat zowel leerkrachten en als leerlingen een zelfde selectie van apps zullen gebruiken en zorgen voor een georganiseerd verloop van de lessen.
Wat gebeurt er wanneer ik van school of richting verander?


Wanneer van je school verandert, kan je de geleasde ipad terug inleveren. Je mag ook kiezen om hem te houden en het restbedrag te betalen. In dat geval wordt het beheersplatform verwijderd.
Blijft de iPad op school of gaat hij elke dag mee naar huis?


De iPad gaat ’s avonds mee naar huis. Er zullen apps en digitaal lesmateriaal zijn die de leerlingen nodig hebben om te studeren en hun huiswerk te maken. Ook in het weekend en in de vakantie kunnen leerlingen thuis hun iPad gebruiken: het is een persoonlijk toestel. De leerlingen zijn verplicht om ’s ochtends de iPad met een volle batterij mee te nemen naar school. Een opgeladen iPad kan vlot het einde van de lesdag halen. Als de batterij leeg is of de leerling vergeet de iPad mee te brengen naar school, dan kan de leerling niet naar behoren deelnemen aan de lessen. Een ipad mag ten alle tijden door de leerlingen thuis gebruikt worden ook in de vakanties. Enkel wanneer de leerling die school (middenschool of humaniora) verlaat, dient de ipad ingeleverd te worden.
Gaat de iPad zorgen voor een kostenbesparing op andere vlakken?


Normaal gezien wel, zij het voorlopig in beperkte mate. Leerlingen met een iPad hoeven geen grafisch rekentoestel aan te schaffen, en hier en daar zal minder gekopieerd lesmateriaal uitgedeeld worden.
Gaan handboeken en cursussen verdwijnen?


Neen. Op termijn zal er zeker hier en daar een handboek of werkboek verdwijnen, maar in vele vakken blijven boek en papier bestaan. Desalniettemin zijn er ook nu al leerkrachten en vakgroepen op onze school die hun zelfgemaakte cursussen – helemaal of gedeeltelijk – digitaal aanbieden aan de leerlingen. We verwachten dat dit zal toenemen als de leerlingen in elke les digitale toegang hebben. Ook bijkomende ppt’s kunnen in pdf beschreven worden met de pencil zonder dat dit moet lijden tot nodeloos afdrukken van de handouts.
Wat is de meerwaarde van deze iPads in de klas?


We zetten als school zeer sterk in op individuele begeleiding en binnenklasdifferentiatie. De ipads zullen ons hierin ondersteunen doordat ze een krachtig en flexibel toestel zijn. Daarenboven merken we dat de smartphones van onze leerlingen dagelijks meermaals gebruikt worden in de lessen. Deze zijn echter vaak niet het ideale toestel. Op deze wijze zullen leerlingen en leerkrachten sneller samen hun digitale geletterheid verbeteren. Elke tablet kan bovendien via de beamer ook het bord vormen.
Wat gebeurt er bij schade aan mijn iPad?


In de eerste plaats kiezen we voor stevige, stootvaste covers voor de iPad. Hierdoor is de kans op valschade al significant kleiner. Verder kiezen we er als school voor om géén verzekering tegen schade aan te bieden. De reden hiervoor is dat we uit gesprekken met andere scholen en leveranciers leren dat deze kost vele malen hoger ligt dan het aantal beschadigde toestellen. Indien u zelf graag een verzekering afsluit kan dit. Veel verzekeringsmaatschappijen bieden zelfs familliepakketten aan waarbij alle mobiele toestellen (laptop, smartphone, tablet) verzekerd zijn.
Waarom kiezen jullie voor een iPad en niet voor een laptop?


We vinden het in de eerste plaats belangrijk dat onze leerlingen allemaal over een eigen device beschikken. De nieuwe generatie iPads is nagenoeg even krachtig als een gewone laptop een stuk veelzijdiger. iPads zijn mobieler, hebben een langere batterijduur, ingebouwde voor- én achtercamera en touchscreen. Bovendien biedt de apple pencil een enorme toegevoegde waarde. In deze configuratie krijgen leerlingen een creatief toestel dat evenzeer de gekende office-programma’s (Word, ppt, excel) zal bevatten. Uiteraard speelt ook hier de transport factor mee. Leerlingen komen op diverse manieren naar school maar het compacte formaat en het gewicht van een tablet zijn beduidend kleiner dan deze van een laptop.

Heeft u een vraag die nog niet in bovenstaande lijst staat?

Klik op de knop hieronder en noteer je vraag.

Wij geven er nadien een antwoord op en zetten deze vraag ook in deze lijst.

© 2021 Kindsheid Jesu Hasselt | Kempische Steenweg 400 - 3500 Hasselt | 011 27 84 60 | BE0463.569.334