top of page

STUDIEDOMEINEN

TWEEDE GRAAD - VIERDE JAAR

In de tweede graad bieden al onze richtingen een breed pakket algemene vorming aan met daarbij een eerste oriëntatie in een studiedomein. Je kiest dus in principe je studierichting voor 2 jaren.

ECONOMIE

Je kiest voor deze richting als je graag meer wil leren over hoe bedrijven, overheid en consumenten in onze samenleving functioneren. Je wil nadenken over deze thema’s en ze onderzoeken. Je bent bereid het wetenschappelijke en wiskundige denken van de economie aan te pakken. Het basispakket wiskunde in economie bedraagt 4 uren. Wens je een verdieping voor wiskunde , dan kan je voor 5u wiskunde kiezen. In dat geval heb je een uur Frans in het derde jaar en een uur Engels in het vierde jaar minder.

Economie.png
2 Economie

HUMANE WETENSCHAPPEN

Je kiest voor deze richting als je graag meer wil leren over gedrag en denken van de mens in onze samenleving. Je volgt graag de actualiteit, je bent bereid teksten grondig te bestuderen en wil kritisch leren kijken naar jezelf en de wereld om je heen. Het basispakket wiskunde in economie bedraagt 4 uren. Wens je een verdieping voor wiskunde , dan kan je voor 5u wiskunde kiezen. In dat geval heb je éénmaal in de week een achtste lesuur.

Humane wetenschappen.png
2 Humane

KLASSIEKE TALEN

Je kiest voor deze richting als je een brede interesse hebt voor taal. Je studeert graag en wil je verdiepen in de structuur van talen. Je bent bereid mee te gaan in het analyseren en bestuderen van teksten en wil graag je woordenschat en cultuur uitbreiden. Het basispakket wiskunde in Klassieke Talen bedraagt 4 uren. Wens je een verdieping voor wiskunde , dan kan je voor 5u wiskunde kiezen. Ook de richting Grieks kan je volgen met 4 of 5u wiskunde. Indien je kiest voor 5u wiskunde, heb je één dag met acht uur les.

LATIJN

Latijn.png

GRIEKS-LATIJN

Grieks-Latijn.png
2 Klassieke talen

WETENSCHAPPEN

Je kiest voor deze richting als je geïnteresseerd bent in de manier waarop wetenschappen onze werkelijkheid onderzoeken. Je houdt ervan fenomenen te analyseren en verklaringen te onderzoeken. Je bent bereid je te verdiepen in het wiskundige en wetenschappelijke denken dat hiervoor nodig is. Opmerking: De richting wetenschappen heeft altijd 5u wiskunde, een extra uur economie in het derde en een extra uur aardrijkskunde in het vierde jaar.

Wetenschappen.png
2 Wetenschappen

MUZIEK

Musart biedt je de kans om onder leiding van inspirerende musici (leerkrachten) je ‘eigen artistieke stem’ te ontwikkelen - dat is uiteindelijk wat jou ook als artiest uniek en bijzonder maakt. Elke leerling wordt als artiest benaderd en voortdurend gestimuleerd. Onze lessen bieden jou de nodige uitdagingen en mogelijkheden om constant te evolueren als artiest - steeds in een positieve sfeer waarbij appreciatie, stimulans en coaching centraal staan om het beste in jou naar boven te halen, week na week.

Muziek.png
2 Muziek
bottom of page