top of page

STUDIEDOMEINEN

TWEEDE GRAAD

In de tweede graad bieden al onze richtingen een breed pakket algemene vorming aan met daarbij een eerste oriëntatie in een studiedomein. Je kiest dus in principe je studierichting voor 2 jaren.

ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. 

Je leert via deze vakken logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

 

Je kiest voor deze richting als je graag meer wil leren over hoe bedrijven, de overheid en consumenten in onze samenleving functioneren en als je inzicht wil verwerven in de economie als systeem. Je bent bereid om de actualiteit hieromtrent te volgen en hier kritisch over na te denken.

Vak
3de jaar
4de jaar
Godsdienst
2
2
LO
2
2
Nederlands
4
4
Engels
3
2
Frans
4
4
Wiskunde
5
5
Biologie
1
1
Chemie
1
1
Fysica
1
1
Aardrijskunde
1
1
Geschiedenis
2
2
Economie
4
4
Informatica
1
-
Multimedia & programmeren
-
1
Artistieke Vorming
1
-
Duits
-
1
Keuze-uur *
-
1
Totaal
32
32

* In de richting economische wetenschappen heb je in het vierde jaar één keuze-uur. Je kan kiezen uit: wetenschappen (schakeluur), humane wetenschappen (inleiding), sociale inzet, wereldteam, Spaans, LO, muziek of beeldende kunst ...

DOORSTROOMMOGELIJKHEDEN

Economie - Moderne Talen DO
Moderne Talen - Wetenschappen DO
Economie - Wiskunde DO
Wetenschappen - Wiskunde DO
Bedrijfswetenschappen DG
Humane wetenschappen DO
Taal- en communicatiewetenschappen DG
Maatschappij- en welzijnwetenschappen DG

De richtingen rechts behoren zeker tot de mogelijkheden mits bijwerken van één of meerdere vakken.

Behoren ook tot de mogelijkheden: tal van richtingen binnen de dubbele finaliteit.

2 Economie

HUMANE WETENSCHAPPEN

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. 

Je maakt een begin met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Je leert kijken en luisteren naar kunst en je leert vorm, inhoud,  context en functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader.

 

Je kiest voor deze richting als je graag meer wil leren over het gedrag en het denken van de mens in onze samenleving. Je volgt graag de actualiteit, je bent bereid teksten grondig te bestuderen en je wil kritisch leren kijken naar jezelf en de wereld om je heen.

 

Wil je binnen deze richting beter leren anaylseren en je wiskundig denken verder aanscherpen dan bieden we je de mogelijkheid om te kiezen voor de verdiepte cursus wiskunde. Dit houdt in dat je voor dit vak bijkomende inspanningen wil leveren. Je hebt dan best wel in het voorgaande jaar een voldoende stevige basis opgebouwd om op verder te werken.

Vak
3de jaar
4de jaar
Godsdienst
2
2
LO
2
2
Nederlands
4
4
Engels
3
2
Frans
4
4
Wiskunde **
4
4
Biologie
1
1
Chemie
1
1
Fysica
1
1
Aardrijkskunde
1
1
Geschiedenis
2
2
Kunstbeschouwing
1
2
Filosofie
1
2
Sociologie & psychologie
3
3
Informatica
1
-
Werkcollege HW
1
-
Keuze-uur *
-
1
Totaal
32
32

* In de richting humane wetenschappen heb je in het vierde jaar één keuze-uur. Je kan kiezen uit: Duits, economische vorming, sociale inzet, informatica (multimedia en programmeren), wereldteam, Spaans, LO, muziek of beeldende kunst ...

** Je hebt de keuze om te kiezen voor verdiepte cursus wiskunde binnen de richting humane wetenschappen. 

DOORSTROOMMOGELIJKHEDEN

Humane Wetenschappen DO
Economie - Moderne Talen DO
Maatschappij- en welzijnwetenschappen DG
Bedrijfswetenschappen DG
Taal- en communicatiewetenschappen DG

De richtingen rechts behoren zeker tot de mogelijkheden mits bijwerken van één of meerdere vakken. Behoren ook tot de mogelijkheden: tal van richtingen binnen de dubbele finaliteit.

2 Humane

Latijn

Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een stevig aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde en wetenschappen.

 

Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn en verwerft via het lezen en analyseren van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid. 

 

Je kiest voor deze richting als je een brede interesse hebt voor taal. Je wil je verdiepen in de structuur van het Latijn en van talen in het algemeen en in de Romeinse cultuur. Je vindt het boeiend om teksten in het Latijn te ontdekken, te analyseren en te vertalen. Je wil je woordenschat en cultuur uitbreiden.

Je bent ook geïnteresseerd in wiskunde en wetenschappen en je bent goed in probleemoplossend denken.

Vak
3de jaar
4de jaar
Godsdienst
2
2
LO
2
2
Nederlands
4
4
Engels
2
2
Frans
3
3
Wiskunde
5
5
Biologie
1
1
Chemie
1
2
Fysica
2
1
Aardrijkskunde
1
1
Geschiedenis
2
2
Latijn
5
5
Informatica
1
-
Artistieke Vorming
1
-
Duits
-
1
Keuze *
-
1
Totaal
32
32

* In de richting Latijn heb je in het vierde jaar één keuze-uur. Je kan kiezen uit: economische vorming, humane wetenschappen (inleiding), sociale inzet, informatica (multimedia en programmeren), wereldteam, Spaans, LO, muziek of beeldende kunst ...

DOORSTROOMMOGELIJKHEDEN

Latijn - Moderne Talen DO
Economie - Moderne Talen DO
Latijn - Wetenschappen DO
Economie - Wiskunde DO
Latijn - Wiskunde DO
Humane Wetenschappen DO
Moderne Talen - Wetenschappen DO
Bedrijfswetenschappen DG
Wetenschappen - Wiskunde DO
Taal- en Communicatiewet. DG
Maatschappij- en welzijnwetenschappen DG

De richtingen rechts behoren zeker tot de mogelijkheden mits bijwerken van één of meerdere vakken. Behoren ook tot de mogelijkheden: tal van richtingen binnen de dubbele finaliteit.

Grieks - Latijn

Je kiest voor deze richting als je een brede interesse hebt voor taal. Je studeert graag en wil je verdiepen in de structuur van talen. Je bent bereid mee te gaan in het analyseren en bestuderen van teksten en wil graag je woordenschat en cultuur uitbreiden. Het basispakket wiskunde in Klassieke Talen bedraagt 4 uren. Wens je een verdieping voor wiskunde , dan kan je voor 5u wiskunde kiezen. Ook de richting Grieks kan je volgen met 4 of 5u wiskunde. Indien je kiest voor 5u wiskunde, heb je één dag met acht uur les.

Vak
3de jaar
4de jaar
Godsdienst
2
2
LO
2
2
Nederlands
4
4
Engels
2
2
Frans
3
3
Wiskunde
5
5
Biologie
1
1
Chemie
1
1
Fysica
1
1
Aardrijkskunde
1
1
Geschiedenis
2
2
Grieks
4
4
Latijn
4
4
Informatica
1
-
Totaal
33
32

DOORSTROOMMOGELIJKHEDEN

Grieks - Latijn DO
Economie - Moderne Talen DO
Grieks - Wiskunde DO
Economie - Wiskunde DO
Latijn - Moderne talen DO
Humane wetenschappen DO
Latijn - Wetenschappen DO
Bedrijfswetenschappen DG
Latijn - Wiskunde DO
Taal- en communicatiewetenschappen DG
Moderne Talen - Wetenschappen DO
Wetenschappen - Wiskunde DO
Maatschappij- en welzijnwetenschappen DG

De richtingen rechts behoren zeker tot de mogelijkheden mits bijwerken van één of meerdere vakken. Behoren ook tot de mogelijkheden: tal van richtingen binnen de dubbele finaliteit.

2 Klassieke talen
Bord met Verschillende Talen

Moderne Talen

Je kiest voor deze richting als je een sterk taalgevoel hebt, communicatief vaardig bent en geïnteresseerd bent in het analyseren van
een taal. Je bent geboeid door andere culturen en je wil je inleven in Nederlandstalige en anderstalige literatuur, muziek en film. Je wil de invloed van taal en communicatie op cultuur en samenleving onderzoeken. Je bent ook geïnteresseerd in wiskunde en wetenschappen en je bent goed in probleemoplossend denken.

Vak
3de jaar
4de jaar
Godsdienst
2
2
LO
2
2
Nederlands
5
4
Engels
3
3
Frans
5
4
Wiskunde
4
4
Biologie
1
1
Chemie
1
2
Fysica
2
1
Aardrijkskunde
1
1
Geschiedenis
2
2
Comm.Wet.
1
2
Duits
-
2
Informatica
1
-
Artistieke Vorming
1
-
Economische Vorming
1
-
Multimedia & programmeren
-
1
Keuze
-
1
Totaal
32
32

* In de richting moderne talen heb je in het vierde jaar één keuze-uur. Je kan kiezen uit: humane wetenschappen (inleiding), sociale inzetwereldteam, Spaans, LO, muziek of beeldende kunst ...

DOORSTROOMMOGELIJKHEDEN

Economie - Moderne Talen DO
Humane Wetenschappen DO
Moderne Talen - Wetenschappen DO
Bedrijfswetenschappen DG
Taal- en communicatiewetenschappen DG
Maatschappij- en welzijnswetenschappen DG

De richtingen rechts behoren zeker tot de mogelijkheden mits bijwerken van één of meerdere vakken. Behoren ook tot de mogelijkheden: tal van richtingen binnen de dubbele finaliteit.

2 Moderne

NATUURWETENSCHAPPEN

Je kiest voor deze richting als je geïnteresseerd bent in de manier waarop wetenschappen onze werkelijkheid onderzoeken. Je houdt ervan fenomenen te analyseren en verklaringen te onderzoeken. Je bent bereid je te verdiepen in het wiskundige en wetenschappelijke denken dat hiervoor nodig is. Opmerking: De richting wetenschappen heeft altijd 5u wiskunde, een extra uur economie in het derde en een extra uur aardrijkskunde in het vierde jaar.

Vak
3de jaar
4de jaar
Godsdienst
2
2
LO
2
2
Nederlands
4
4
Engels
3
2
Frans
4
4
Wiskunde
5
5
Biologie
2
2
Chemie
2
2
Fysica
2
2
Aardrijkskunde
1
2
Geschiedenis
2
2
Informatica
1
-
Artistieke Vorming
1
-
Economische Vorming
1
-
STEM-sem
-
2
Keuze *
-
1
Totaal
32
32

* In de richting natuurwetenschappen heb je in het vierde jaar één keuze-uur. Je kan kiezen uit: Duits, humane wetenschappen (inleiding), sociale inzet, informatica (multimedia en programmeren), wereldteam, Spaans, LO, muziek of beeldende kunst ...

DOORSTROOMMOGELIJKHEDEN

Moderne Talen - Wetenschappen DO
Economie - Moderne Talen DO
Wetenschappen- Wiskunde DO
Economie - Wiskunde DO
Biotechnische wetenschappen DG
Humane wetenschappen DO
Technologische wetenschappen DG
Bedrijfswetenschappen DG
Taal- en communicatiewetenschappen DG
Maatschappij- en welzijnwetenschappen DG

De richtingen rechts behoren zeker tot de mogelijkheden mits bijwerken van één of meerdere vakken. Behoren ook tot de mogelijkheden: tal van richtingen binnen de dubbele finaliteit.

2 Wetenschappen

MUZIEK

In de muziekafdeling (D finaliteit) voel je een ‘open mind’ die creativiteit stimuleert. Vanuit je artistieke eigenheid kan je zelf kiezen voor een van de drie opleidingen: klassiek, jazz of pop en in die specifieke pijlers kan je ook nog keuzes maken in verband met je hoofdiscipline. Onze artistieke totaalbenadering ga je ook ervaren wanneer diverse vakken met elkaar in contact komen. Niet enkel tijdens je lessen instrument, zang, notenleer, ensemble, koorzang, harmonie, muziekproductie, enz. leer je heel wat interessante dingen over composities die je zelf speelt of zingt, maar ook tijdens de lessen analyse en muziekgeschiedenis. De componisten van deze werken kunnen tegelijkertijd aan bod komen in de lessen geschiedenis en esthetica. Daar kan de link dan weer gelegd worden naar andere kunstvormen (schilders, schrijvers, architecten, enz.)…zodat muziek studeren een boeiende totaalervaring wordt!

vak
3de
4de
Hoofddiscipline
1
1
Tweede discipline
0,5
0,5
Zang/stemvorming
0,5
0,5
Notenleer
2
2
Gehoorvorming
1
1
Muziektheorie
1
1
Harmonie
1
1
Muziekanalyse
1
1
Ensemble
2
2
Vocaal ensemble
2
2
Podiumlab
1
1
Bewegingslab
1
1
Godsdienst
2
2
Geschiedenis
1
1
Aardrijkskunde
1
1
Wiskunde
3
3
Natuurwetenschappen
2
2
Nederlands
4
4
Frans
3
3
Engels
2
2
LO
2
2
Totaal
34
34

ABK

De tweede graad Architecturale Beeldende Kunsten (D/A finaliteit) biedt je een brede algemene opleiding via de algemene vakken en de kunstvakken waarbij een persoonlijke aanpak en ontplooiing voorop staan. In de kunstvakken word je binnengeleid in de wereld van de vrije, toegepaste en architecturale kunsten. Zo leer je hoe je een woonkamer op schaal moet tekenen, hoe je ze kan inkleden en hoe je er uiteindelijk een maquette van kan maken. Op basis van je ervaringen en talenten kan je je in de derde graad verder verdiepen in de architecturale of beeldende kunst.

Vak
3de
4de
Godsdienst
2
2
Geschiedenis
1
1
Aardrijkskunde
1
1
Wiskunde
3
3
Natuurwetenschappen
2
1
Nederlands
4
4
Frans
2
2
Engels
2
2
LO
2
2
Kunstgeschiedenis
2
2
Kunstinitiatie
0
1
Kleur
2
2
Architecturale Kunsten (incl ICT)
4
4
Beeldende Kunsten
3
3
Waarnemingstekenen
4
4
TOTAAL
34
34

* Binnen het vak architecturale kunsten zal ICT worden geïntegreerd.

ABV

De tweede graad Architecturale en Beeldende Vorming (D finaliteit) biedt je een brede algemene opleiding via de algemene vakken en de kunstvakken waarbij een persoonlijke aanpak en ontplooiing voorop staan. In de kunstvakken word je binnengeleid in de wereld van de vrije, toegepaste en architecturale kunsten. Zo leer je hoe je een woonkamer op schaal moet tekenen, hoe je ze kan inkleden en hoe je er uiteindelijk een maquette van kan maken. Op basis van je ervaringen en talenten kan je je in de derde graad verder verdiepen in de architecturale of beeldende kunst.

vak
3de
4de
Godsdienst
2
2
Geschiedenis
1
1
Aardrijkskunde
1
1
Wiskunde
5
5
Natuurwetenschappen
3
3
Nederlands
4
4
Frans
3
3
Engels
2
2
LO
2
2
Kunstgeschiedenis
1
1
Architecturale Vorming (incl ICT)
4
4
Wetenschappelijk Tekenen
1
1
Beeldende Vorming
3
3
Waarnemingstekenen
2
2
Totaal
34
34

* Binnen het vak architecturale vorming zal ICT worden geïntegreerd.

BAK

De tweede graad Beeldende en Audiovisuele Kunsten (D/A-finaliteit) biedt je een brede algemene opleiding via de algemene vakken en de kunstvakken waarbij een persoonlijke aanpak en ontplooiing voorop staan.

Je kiest voor deze richting als je graag creatief aan de slag gaat en een brede interesse hebt voor kunst, en meer specifiek voor alle vormen van de audiovisuele beeldcultuur. De rode draad in deze opleiding is het aspect van de ‘storytelling’. Je leert technie- ken zoals tekenen, schilderen, ontwerpen in 2 en 3D, fotografie, grafisch beeldontwerp, video- en audiobewerking.

Vak
3de
4de
Godsdienst
2
2
Geschiedenis
1
1
Aardrijkskunde
1
1
Wiskunde
3
3
Natuurwetenschappen
2
1
Nederlands
4
4
Frans
2
2
Engels
2
2
LO
2
2
Kunstgeschiedenis
2
2
Kunstinitiatie
0
1
Kleur
2
2
Audiovisuele Kunsten (incl ICT)
4
4
Beeldende Kunsten
3
3
Waarnemingstekenen
4
4
TOTAAL
34
34

* Binnen het vak audiovisuele kunsten zal ICT worden geïntegreerd.

3-4 muziek
3-4 ABK
3-4 ABV
3-4 BAK
bottom of page