Studie

In het internaat willen we een studiebevorderend klimaat realiseren waarin plaats is voor gezonde studie-ijver en optimale studietijd.  Studeren is immers meer dan stil zijn en werken, een juiste studiehouding ontwikkelen is een van onze belangrijkste doelstellingen.  De internen van het secundair onderwijs studeren op de kamer , dit stimuleert en bevordert het zelfstandig werk.

Regelmatig overleg met school, ouders en CLB laat toe elke intern persoonlijk te volgen en indien nodig een meer gespecialiseerde begeleiding op te zetten.

Zo helpt het internaat jongeren voor wie studeren een haast onmogelijke opdracht is, om hun schoolloopbaan toch tot een bevredigend einde te brengen.  Want ook individuele studiebegeleiding met een van de begeleiders of vrijgestelde leerkrachten van de school is mogelijk.

Het internaat beschikt over een uitgebreid net van computers en internet.  De internen van het secundair onderwijs kunnen hiervan gebruik maken na overleg met de begeleiders en uitsluitend voor schooldoeleinden.

Elke kamer van het nieuwe gebouw beschikt over internet , de internen mogen een eigen pc/laptop gebruiken volgens de gemaakte afspraken met de begeleiders. 

© 2017 Scholen Kindsheid Jesu | Kempische Steenweg 400 - 3500 Hasselt | info@kjhasselt.be | Tel.: 011 27 84 60 | BE0463.569.334


          Telefoon: 011/278461

          middenschool@kjhasselt.be

         
      Telefoon: 011/278462

      humaniora@kjhasselt.be

 

         
      Telefoon: 011/278463

      internaat@kjhasselt.be

 

         

      ouders@kjhasselt.be