Smartschool

Wachtwoord van Smartschool kwijt?

Indien je problemen hebt om in te loggen op je Smartschool-account dan kan je de Smartschoolbeheerders contacteren via onderstaand formulier.
We hebben de hieronder gevraagde gegevens nodig om je account correct te beheren. Deze gegevens worden omwille van de bescherming van de privacy niet openbaar vrijgegegeven.

Leerlingen die problemen hebben met Smartschool kunnen ook tijdens de middagpauze terecht in het Open LeerCentrum (de Mediatheek). Daar is op maandag- en vrijdagmiddag (MKJ) en op dinsdag- en donderdagmiddag (HKJ) een ict-leerkracht aanwezig om te helpen.

 

CAPTCHA
Gelieve onderstaande code in te geven om de website te vrijwaren van mogelijke spam-inzendingen.
Beeld-CAPTCHA
Vul de karakters in getoond in de afbeelding.

Digitaal Leerplatform Smartschool

Klik hier voor smartschool

Smartschool is een digitaal leerplatform dat via Internet toegang biedt tot een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten vakgebonden informatie, bestanden… kunnen uitwisselen.Bij het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen, gebruikers genoemd, een gebruikersnaam en wachtwoord voor toegang tot Smartschool. Het wijzigen van gebruikersnaam en wachtwoord is zonder toestemming van de ICT-coördinatoren van de Middenschool niet toegestaan. De gebruikers stellen hun ouders/opvoeders op de hoogte van hun gebruikersnaam en wachtwoord. Zodoende hebben ouders/opvoeders ook toegang tot de Smartschoolomgeving van hun dochter/zoon. Smartschool is een afgeschermd leerplatform. Dit wil zeggen dat alle informatie, bestanden, berichten, taken, oefeningen, enz… enkel toegankelijk zijn voor gebruikers met een geldige gebruikersnaam en wachtwoord.  Iedere gebruiker heeft in Smartschool een opslagruimte ter beschikking . In deze ruimte kunnen persoonlijke bestanden worden opgeslagen. De bedoeling hiervan is de beschikbaarheid van bestanden te vergroten. Vanzelfsprekend wordt deze ruimte niet gebruikt voor het bewaren of verspreiden van illegale bestanden of bestanden waarop auteursrechten gelden.De gebruikers weten dat de beheerders het recht hebben om te allen tijde alle bestanden te bekijken. Binnen de leeromgeving kunnen de gebruikers Berichten versturen en mogelijk gebruik maken van discussieforums. Hierbij zijn op de eerste plaats de richtlijnen of afspraken met de vakleerkracht of de forumverantwoordelijke de norm. Algemeen kunnen we stellen dat de gebruikers de algemene regels van de Netiquette . De belangrijkste regels i.v.m. Berichten zijn: fatsoenlijk en zo correct mogelijk taalgebruik, het noteren van het ‘Onderwerp’ om de aard van het bericht te duiden, geen spamming (= overbodige berichten versturen naar grote groepen ontvangers). Dit leerplatform is een produkt van de firma Smartbit. Het Internetadres voor het leerplatform van de Humaniora Kindsheid Jesu is http//hkj.smartschool.be  De ICT-coördinatoren worden in Smartschool ’Beheerders’ genoemd. Het zijn deze beheerders die als vertegenwoordiger van de school instaan voor het naleven van de gebruikersovereenkomst met de firma Smartbit.http://www.ond.vlaanderen.be/ict/ondersteuning/veiligICT/

De do's en don'ts van online gedrag

Beste leerlingen, Smartschool is een mooi medium. Daarom is het belangrijk dat we het op een goede manier gebruiken. Vanaf het moment dat je er gebruik van maakt, verklaar je je automatisch akkoord met de onderstaande afspraken: - Stuur geen mails naar de ganse school of alle leerlingen, dit wordt door de meesten niet geapprecieerd. Deze ongevraagde kettingbrieven worden "spam" genoemd. Dit is bij wet verboden. - Reclame voor fuiven, jeugdbewegingen,... kun je op een andere manier voeren, niet via Smartschool. Smartschool is in de eerste plaats een medium voor zaken die met school te maken hebben. - Taalgebruik is belangrijk. Het laat zien wie je bent. Als je taal verzorgd is, zul je gelezen worden, anders niet. - Elke mening die je in je berichten (forum, mails) naar voren brengt, wordt steeds op een beleefde manier gebracht, met respect voor een ander zijn mening. - Iemand beledigen via Smartschool (berichten, forum,...) kan niet! Ook roddelen over iemand kan niet aanvaard worden. - Geef nooit persoonlijke informatie zoals paswoorden, telefoonnummers of adressen door aan anderen. - Let op met het typen in HOOFDLETTERS, dit wordt beschouwd als roepen. - Typ altijd een titel als je een bericht verstuurt. - Testberichten versturen is niet nodig. Het systeem werkt zoals het hoort te werken. - Indien je een probleem vaststelt, als er iets niet werkt, verwittig dan een vakleerkracht die Smartschool gebruikt. Het gebruik van Smartschool is geen recht, maar een voorrecht. Bij misbruik kan het gebruik je dan ook ontzegd worden. Er worden afspraken gemaakt met de directie en de leerlingensecretariaat over een sanctie. Je zult in ieder geval je fout moeten herstellen.

© 2017 Scholen Kindsheid Jesu | Kempische Steenweg 400 - 3500 Hasselt | info@kjhasselt.be | Tel.: 011 27 84 60 | BE0463.569.334


          Telefoon: 011/278461

          middenschool@kjhasselt.be

         
      Telefoon: 011/278462

      humaniora@kjhasselt.be

 

         
      Telefoon: 011/278463

      internaat@kjhasselt.be

 

         

      ouders@kjhasselt.be

 

Comments